Hai loại vạch kẻ cấm đỗ xe trên đường

Ngoài biển báo cấm dừng đỗ xe cắm ở đầu đường, lái xe có thể nhận biết qua vạch kẻ ở mép vỉa hè.

Theo quy chuẩn 41/2019 về báo hiệu đường bộ, có hai loại vạch kẻ cảnh báo việc cấm dừng đỗ xe gồm: vạch 6.1 – vạch cấm đỗ xe trên đường và vạch 6.2 – vạch cấm dừng, đỗ xe trên đường.

Vạch 6.1 – cấm đỗ xe

Vạch 6.1: Vạch cấm đỗ xe trên đường

Vạch 6.1: Vạch cấm đỗ xe trên đường.

Vạch 6.1 là vạch đứt màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường phía cấm đỗ xe. Bề rộng phần sơn vàng của vạch được lấy bằng bề rộng viên đá vỉa hè hoặc tối thiểu 15 cm. Ngoài ra, bề rộng phần sơn vàng được kéo dài trên toàn bộ mặt vát hoặc mặt đứng của viên đá vỉa phía tiếp giáp với mặt đường.

Thứ hai, trên mặt đường khi không có bó vỉa sát mép mặt đường, sơn trên mặt đường phía cấm đỗ xe, cách mép mặt đường 30 cm với bề rộng vạch là 15 cm.

Vạch này có ý nghĩa báo hiệu không được phép đỗ xe bên đường. Vạch này được sử dụng độc lập hoặc phối hợp với chữ “Cấm đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm đỗ xe”.

Vạch 6.2 – cấm dừng, đỗ

Vạch 6.2: cấm dừng, đỗ xe trên đường.

Vạch 6.2: cấm dừng, đỗ xe trên đường.

Đây là loại vạch nét liền màu vàng, về vị trí giống hệt như của vạch 6.1, hoặc trên bó vỉa sát mép đường, hoặc trên mặt đường trường hợp không có bó vỉa. Vạch này có ý nghĩa không được dừng xe và không được đỗ xe bên đường.

Vạch này có thể sử dụng phối hợp với chữ “Cấm dừng, đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm dừng, đỗ xe”.

Ngoài ra, tùy vào nhu cầu về giao thông ở từng đoạn đường mà có thể đặt thêm biển báo phụ ghi rõ thời gian cấm dừng đỗ xe và phạm vi, đối tượng cấm dừng đỗ xe.

Tóm lại, vạch nét đứt màu vàng 6.1 cấm đỗ, vạch 6.2 nét liền màu vàng cấm cả dừng và đỗ. Tuy vậy thực tế ở Việt Nam rất hiếm nơi sử dụng loại vạch này. Thông thường, để cấm dừng, đỗ, cơ quan chức năng chỉ cắm biển ở đầu mỗi đoạn đường cần thiết.

Nguyên Vũ

Nguồn: VnExpress